Objednávka

Rychlou odpověď na Vaši poptávku zajistí:

Pokud chcete již nyní objednávku vyplnit a zaslat již vyplněnou, neváhejte si ji stáhnout zde.

Deset dobrých důvodů pro Vnitřní evaluaci školy

  1. Vnitřní evaluace školy (VEŠ) je jeden z nejobjektivnějších a nejkomplexnějších evaluačních nástrojů na našem trhu.
  2. Svým pojetím, způsobem získávání i analýzou dat se diametrálně liší od jiných nástrojů.
  3. Nezjišťujeme pouze vědomosti žáků získané memorováním, ale skutečné postoje, vztahy a skutečnou efektivitu výuky i její příčiny.
  4. Nestavíme na dotaznících, kde se stejně většinou objeví neobjektivní výsledky – zapíši, co se očekává nebo co chci, ale ne to, co je skutečnou pravdou
  5. Naše snímky mají minimální klientské obrany. Jsou opravdu objektivní a pravdivé.
  6. Dokážeme jít přímo „pod kůži“ skutečnému stavu věcí, popsat je a zmapovat.
  7. Výsledky jsou tedy občas tvrdé, ale skutečné a tím pádem se dá na nich dále stavět.
  8. Dokážeme odhalit problémy i jejich příčiny dříve, než se opravdu naplno projeví. Prevence je tedy potom velmi cílená a účinná.
  9. Kvalita vztahů ve škole je klíčovým a určujícím faktorem další úspěšnosti a efektivity celého procesu. Dokážeme ji zmapovat, popsat a ukázat na silné i slabé stránky.
  10. Skutečně dobrá evaluace školy musí být i trochu nepříjemná. Je tedy pro školy, které se nebojí podívat do zrcadla, tedy pro školy, které vědí, co chtějí a hlavně pro školy, co to myslí opravdu vážně.