Výběr střední školy

Studentka

Název testu: Dobrá volba
Platnost výsledků: 3 měsíce až 1 rok (pak doporučujeme diagnostiku opakovat)
Délka vstupního snímání: 25 - 40 minut
Počet slovních pojmů: 102

V období, kdy končí základní školní docházka, jsou mladí lidé často ještě nevyhranění a nerozhodní. Zvolit v tomto období správný typ studia pro třetí vzdělávací stupeň je obtížné.

Jedná se o rozhodnutí, které nás může profesně orientovat a studijně vymodelovat velmi přesně a na dlouhou dobu, přestože se během studia na střední škole ukáže, že se jednalo o zbrklé, popř. neuvážené rozhodnutí – vlivem vrstevnických vzorů, rodičů, nereálnými sny a ideály…

Naše diagnostická pomůcka umožňuje zájemcům o výběr střední školy získat důležité informace o tom, co preferují predispozice rozhodovacích procesů mozku uchazeče a o jaké střední škole uchazeč reálně uvažuje.

Uchazeč se z výsledku například dozví, jak se staví k pravidlům (důležité např. při preferování školy se striktními pravidly). Ověří si, jakou má kapacitu k učení a jaké role v kolektivu preferuje. Klíčovou informací je samozřejmě typ školy, která je pro uchazeče vhodná.

Podívejte se na ukázkový výsledek.