Výběr vysoké školy

StudentiNázev testu: Výběr vysoké školy
Platnost výsledků: 3 měsíce až 1 rok (pak doporučujeme diagnostiku opakovat)
Délka vstupního snímání
: 25 - 40 minut
Počet slovních pojmů: 140

Test představuje velmi rychlý a zároveň přesný způsob ověření správného výběru vysoké školy. Nemusí se přitom jednat o školu, kterou má uchazeč v „hledáčku“ svého zájmu. 

To, k čemu jsme vedeni a motivováni svými rodiči, nebo jinými vzory, pro nás nemusí být nutně tou nejvhodnější volbou. Testovaný se dozví, co z hlediska svého rozhodování vědomě i nevědomě preferuje, jakou má kapacitu k učení (pozor, nejedná se o kapacitu tzv. memorovací - tj. ryze paměťovou), jaký studijní obor je pro něj vhodný a jaký typ školy může s jistotou preferovat.

Jedná se o velmi konkrétní informace, je však prospěšné kontaktovat nás v případě potřeby konzultace na stránce kontakty.

Podívejte se na ukázkový výsledek.