Primární prevence

AgresePro školy je to jedinečná možnost realizovat své projekty prevence v dané oblasti. Nasnímáním žáků a tříd pomocí Vnitřní evaluace školy a pomůcky Třída v krizi (www.tridavkrizi.cz) lze zjistit složení a nastavení třídních kolektivů. Předem tak odhadnout možná rizika a jejich příčiny. Jedná se o efektivní prevenci na školách. Každé škole, která se bude chtít zapojit do projektu, nabízíme radu o našich pomůckách a podklady pro vyplnění žádosti.

V případě zájmu pište na email info@barvyskoly.cz nebo volejte na telefon +420 595 136 948.

Detailní informace o projektech naleznete na webových stránkách MŠMT - http://www.msmt.cz/socialni-programy/metodika-msmt-pro-poskytovani-dotac....

 

V případě zájmu pište na email info@barvyskoly.cz nebo volejte na telefon +420 595 136 948.