semináře

 

Kariérové poradenství v základních a středních školách

Seminář realizuje Zlínský kraj ve spolupráci s firmou DAP Services a.s. a je určen především výchovným poradcům a pracovníkům škol, kteří se věnují problematice kariérového poradenství
Cíl vzdělávací akce:
 • Rozvinutí pedagogických dovedností v oblasti kariérového poradenství.
 • Zvýšení osobních i profesních kompetencí v oblasti kariérového poradenství.
 • Zlepšení úrovně kariérového poradenství na školách.
Lektor: Mgr. Karel Opravil
Délka semináře: 48 vyučovacích hodin – tj. tři dvoudenní bloky v rozsahu 16 hodin
Termíny konání: budou vypsány ihned po dosažení minimálního potřebného počtu přihlášených účastníků, předpoklad: podzim 2012
Místo konání: budova Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, Zlín
Cena semináře: 4785,-Kč (v ceně je výuka a osvědčení o absolvování)
Podrobnější informace včetně přihlášky naleznete ZDE.

Jak učit efektivně

Č.j. akreditace: 24 958/2010-25-553
 • Efektivita učení – charakteristika pojmu.
 • Paralelní procesy učení – principy efektivního učení vzhledem k věku žáků.
 • Historické a systémové vlivy současného stavu.
 • Sdílení „dobré praxe“ mezi účastníky.
 • Řízená diskuse jak podpořit efektivní učení ve vlastní školní praxi.
Délka semináře: 4 hod.
Místo konání: ve školící místnosti DAP Services a.s., v prostorách školy, která si seminář objedná nebo v jiné vhodné školící místnosti
Cena semináře: 753,-Kč (při 15 účastnících)
Místo konání a cena semináře budou upřesněny dle poptávky.

 

Sociální klima ve škole

Č.j. akreditace: 24 958/2010-25-553
 • Definice pojmu a typy sdílených sociálních klimat.
 • Vztah klimatu ve třídě k výsledkům vzdělávání žáků.
 • Vliv učitele na formování klimatu.
 • Možnosti pozitivního ovlivnění klimatu chováním učitele.
Délka semináře: 4 hod.
Místo konání: ve školící místnosti DAP Services a.s., v prostorách školy, která si seminář objedná nebo v jiné vhodné školící místnosti
Cena semináře: 753,-Kč (při 15 účastnících)
Místo konání a cena semináře budou upřesněny dle poptávky.

 

Rizikové jevy ve škole

 

 Č.j. akreditace: 24 958/2010-25-553

 • Definice pojmu.
 • Kořeny závislostních vazeb.
 • Různé formy projevů závislostních vazeb.
 • Způsoby ovlivňování projevů rizikového chování žáků.

 

Délka semináře: 4 hod.
Místo konání: ve školící místnosti DAP Services a.s., v prostorách školy, která si seminář objedná nebo v jiné vhodné školící místnosti
Cena semináře: 753,-Kč (při 15 účastnících)
Místo konání a cena semináře budou upřesněny dle poptávky.   

 

Autoevaluace ve školní praxi

Č.j. akreditace: 24 958/2010-25-553
 • Definice pojmu, vymezení cílů a oblastí autoevaluace.
 • Evaluační metody.
 • Průběh procesu ve škole.
 • Práce s výsledky a nastartování změny.
Délka semináře: 4 hod.
Místo konání: ve školící místnosti DAP Services a.s., v prostorách školy, která si seminář objedná nebo v jiné vhodné školící místnosti
Cena semináře: 753,-Kč (při 15 účastnících)
Místo konání a cena semináře budou upřesněny dle poptávky.

 

Sebepoznání jako nástroj sebereflexe učitele

Č.j. akreditace: 24 958/2010-25-553
 • Sebereflexe.
 • Sebepoznání v oblastech, které nejvýznamnějším způsobem ovlivňují práci pedagoga.
 • Zacházení s pracovními pravidly.
 • Využívání rozvojového potenciálu.
 • Způsob plnění pracovních úkolů.
 • Chování v pracovním kolektivu.
 • Reakce na změny.
 • Práce pod stresem a analýza nejčastějších stresujících situací.
 • Vztah ke škole – míra identifikace se školou.
Délka semináře: 8 hod.
Místo konání: ve školící místnosti DAP Services a.s., v prostorách školy, která si seminář objedná nebo v jiné vhodné školící místnosti
Cena semináře: 940,-Kč (při 15 účastnících)
Místo konání a cena semináře budou upřesněny dle poptávky.

 

Poznání a využití skupinové dynamiky v praxi učitele

Č.j. akreditace: 24 958/2010-25-553
 • Skupinová dynamika – zákonitosti a faktory ovlivňující skupinu a její fungování.
 • Práce s modelovým příkladem konkrétní skupiny – rozbor nejdůležitějších charakteristik dané skupiny, které ovlivňují její fungování v průběhu vyučovacího procesu, včetně návrhů intervence.
 • Výkonnost skupiny.
 • Silné stránky a ohrožení.
 • Zacházení s pravidly.
 • Atmosféra vztahů ve skupině.
 • Chování skupiny pod stresem.
 • Chování skupiny při změnách.
 • Rizikové chování skupiny.
 • Skupinové hodnoty a normy.
 • Komunikace   mezi    členy    skupiny  (žáci,  studenti, pedagogové) a komunikace mezi členy skupiny a autoritou (žáci x pedagogové, pedagogové x vedení školy).
 • Způsoby vhodného ovlivňování skupiny pedagogem.
Délka semináře: 8 hod.
Místo konání: ve školící místnosti DAP Services a.s., v prostorách školy, která si seminář objedná nebo v jiné vhodné školící místnosti
Cena semináře: 940,-Kč (při 15 účastnících)
Místo konání a cena semináře budou upřesněny dle poptávky.

 

V případě zájmu o seminář pište na email info@barvyskoly.cz nebo volejte na telefon +420 595 136 948.