školení

 

Výcvik autoevaluačního týmu

Č.j. akreditace: 24 958/2010-25-553

 • Úvod do problematiky autoevaluace.
 • Smysl a cíl autoevaluačního procesu.
 • Vymezení oblastí sledování.
 • Úskalí procesu a jak je překonávat.
 • Sdílení vlastních zkušeností z dosavadního procesu autoevaluace.
 • Zjišťování kvality sociálních vztahů ve škole a jak je pozitivně ovlivňovat.
 • Vztahy mezi žáky, vztahy žák x učitel, vztahy mezi učiteli navzájem, vztahy učitelé X vedení školy.
 • Způsoby intervence.
 • Zjišťování kvality vzdělávání ve škole.
 • Nástroje zjišťování úrovně a kvantitativního i kvalitativního nárůstu vědomostí a dovedností žáků.
 • Faktory ovlivňující efektivní vzdělávání ve škole.
 • Možnosti učitelů k podpoře co nejvyšší efektivity vzdělávání vzhledem k věkovým obvyklostem fungování mozku žáků.
 • Možnosti zjištění ohrožení rizikovými jevy u žáků.
 • Kořeny rizikovosti.
 • Různé způsoby projevu závislostních vazeb.
 • Možnosti nasměrování žáků do neohrožujících forem chování.
 • Práce se zjištěnými informacemi.
 • Způsob zpracování výstupu.
 • Psychologie změnového procesu.
 • Nastavení a realizace intervenčních strategií.
Délka semináře: 16 hod.
Místo konání: ve školící místnosti DAP Services a.s., v prostorách školy, která si seminář objedná nebo v jiné vhodné školící místnosti
Cena semináře: 1480,-Kč (při 15 účastnících)
Místo konání a cena semináře budou upřesněny dle poptávky.

V případě zájmu o seminář pište na email info@barvyskoly.cz nebo volejte na telefon +420 595 136 948.

 

Produktový výcvik Profil jednotlivce ( učitele, učitelky MŠ)

Cílem výcviku je naučit se prakticky použít produkt Profil jednotlivce (učitele, učitelky MŠ). Tento profil je účinný nástroj, který pomáhá rozpoznat např. základní charakteristiky osoby, sociální role, silné a slabé stránky osoby, její potenciál, iniciativnost, sociální vztahové klima a zvládání stresu a změn. Dá se použít v mnoha oblastech v personalistice a vzdělávání např. pro osobnostní rozvoj, koučing nebo motivování zaměstnanců.

 Získáte

 • studijní materiál k produktu
 • modelové příklady použití produktu
 • vlastní profil
 • cvičný profil
 • výklad lektora
 • velké množství praktických informací

Dělka výcviku: 2dny

Místo a termín konání: 22.-23.3.2012, místo bude stanoveno dle zájmu účastníků

Cena: 2500,- Kč bez DPH

V případě zájmu o účast vyplňte prosíme přihlášku – ke stažení ZDE.

Vyplněnou přihlášku, poptávky a dotazy zasílejte formou e-mailu na adresu vycviky@dap-services.cz.

 

Produktový výcvik Profil skupin

 Cilem výcviku je naučit se, jak použít produkt Profil skupin. Profil skupiny je  souhrnou zprávou o skupině osob, jejich výkonnosti, efektivitě práce, vzájemných vztazích a možných ohroženích. Tento profil je Vám pomůže najít způsob, jak se skupinou pracovat, jak ji vést a  účinně intervenovat.

Získáte

 • studijní materiál k produktu
 • modelové příklady použití produktu
 • možnost nasnímat cvičný skupinový profil
 • výklad lektora
 • velké množství praktických informací

Délka výcviku: 2 dny

Místo a termín konání: 11.-12.10.2012, místo bude stanoveno dle zájmu účastníků

Cena: 2500,- Kč bez DPH

V případě zájmu o účast vyplňte prosíme přihlášku – ke stažení ZDE.

Vyplněnou přihlášku, poptávky a dotazy zasílejte formou e-mailu na adresu vycviky@dap-services.cz.